BIJBELSTUDIE/VAKANTIEWEKEN
22 - 29 juni en 29 juni - 6 juli

Thema: " Ik hef mijn ogen op naar de bergen"
o.l.v Aad van de Sande en G. Vochteloo

INFORMATIE:
"Vierhouterbos"
    Vierhouten
Tel. 0577-411200
E-mail:info@vierhouterbos.nl