ALS JEZUS TERUGKOMT, IS HIJ DAN JOUW REDDER OF RECHTER?

1.
Lieve mensen ik weet eigenlijk helemaal niet of u het zo prettig vindt, dat het thema van deze avond, is uitgewerkt in de vorm van een “vraag”.

2.
Of hebt u zich dit niet zo gerealiseerd en dacht u gewoon ik ga fijn een avond naar de conferentie.

3.
U zult wellicht begrijpen dat ik er in de voorbereiding wel bij heb stilgestaan.

4.
Daar komt nog bij dat het ook een hele “ persoonlijke vraag” is En een persoonlijke vraag kan ook alleen maar persoonlijk beantwoord worden.

5.
Het gaat om jouw situatie, op het moment dat Jezus terugkomt. Dat Jezus terugkomt is zeker. Zelf denk ik Bijbels gezien dat we ook niet veel tijd meer hebben.

6.
UITSTEL KAN DAN OOK ONGELOFELIJKE GEVOLGEN HEBBEN. NEEN, Het is zeker geen computertaal, wanneer er staat in Op. 8 13 WEE, WEE. WEE HUN, DIE OP DE AARDE WONEN.

7.
En wat er dan volgt in hoofdstuk 9 is zeer angstaanjagend, ZODAT JE HUIVERT ALLEEN AL WANNEER JE HET LEEST.

8.
Mag ik vragen: Als Jezus terugkomt, is Hij dan je REDDER?

9.
Als je zegt JA, WAAR BLIJKT DIT DAN UIT?

10.
Waarschijnlijk hebben de gelovigen van Corinthe ook JA gezegd, n.a.v. de vele keren dat Paulus over dit onderwerp sprak.

11.
Maar hun gered zijn blijkt nergens uit. Hij zegt in 2 Cor.13:5 STELT U ZELF OP DE PROEF, OF GIJ WEL IN HET GELOOF ZIJT.

12.
Onderzoek uzelf. Of zijt gij niet zo zeker van u zelf, dat Christus in u is? Want anders zijt gij verwerpelijk.

13.
DURFT U ZO’N ONDERZOEK AAN? Of zegt u dat hoeft niet want dit blijkt uit het feit:
Dat er een moment is geweest in mijn leven dat ik Christus persoonlijk heb aanvaard, als mijn Heiland en Verlosser.
Ik weet, al begrijp ik het niet, dat ik door genade een kind van God mag zijn.
Anderen zien en ervaren ook de vrucht van mijn bekering.
Mijn geloof staat niet op zichzelf
Geloof is voor mij de zekerheid van de dingen ik hoop.

14.
Als Jezus terugkomt, is Hij dan jouw Redder?

15.
Misschien zeg je, ik weet het niet, maar hoe kan ik dit weten.
Door geloof. Rom.10:17 zegt: Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus.
Het is door het geloof, dat je aanneemt dat Christus voor jouw zonde is gestorven. En je Hem daarvoor bedankt.( 112 )
Door de aanvaarding van Christus, wordt volgens 2 Kor.5:17 een nieuwe schepping, dus geen gerestaureerd mens. MAAR EEN NIEUW MENS.
Denk er over na of je dit wel wil, om straks het gebed mee te bidden en met zekerheid naar huis terug te gaan.

16.
Als Jezus wederkeert, is Hij dan je Rechter?

17.
Wie door Gods genade mag zeggen, dat Jezus hun Redder is, die mogen ook weten, dat Hij hun Rechter is, neen niet om hen te veroordelen, maar wel om hen te BEOORDELEN.

18.
2 Kor. 5:10 zegt: Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdragen wat hij/zij in hun lichaam verricht hebben, naar dat wat hij/zij gedaan heeft het zij goed of kwaad.

19.
Geen beoordeling voor leven of dood, maar of wij loon ontvangen of dat onze werken zullen verbranden en we met lege handen zullen staan.(ld 151)

20.
Als Jezus terugkomt, is Hij dan jouw Rechter.?

21.
Voor hen die Hem vandaag niet kennen als hun Redder, zal als straks zijn als een Rechter.
22.
Het kan zelfs zijn, dat we allerlei dingen hebben gedaan in Zijn Naam en dat Hij zal moeten zeggen weg met hen, Ik ken hen niet.
23.
Psalm 1 zegt in vers 5 Daarom houden de goddelozen geen stand in het gericht, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen vergaat.

24.
WAT IS EEN GODDELOZE? Zijn dat alleen de criminelen, de veroordeelden op aarde?  O, NEEN!

25.
Het zijn soms de meest sympathieke mensen, bereidt om grote offers te brengen, maar zij zijn god – loos.

26.
Vandaag verkondigen we nog de boodschap die Johannes verkondigde: ZIE HET LAM GODS DAT DE ZONDE DER WERELD WEGNEEMT. Zijn uw/jouw zonde door Hem al weggenomen en is het bewijsstuk dat tegen je getuigde al uitgewist?

27.
EEN ZONDAAR, MAAR EEN VERLOSTTE O Heer en nu geen zondaar meer.

28.
Morgen kan de boodschap zo anders zijn, zoals het staat in Op. 6:16 Daar zeggen de mensen tegen de bergen en de rotsen, valt op ons en verberg ons, voor het aangezicht van Hem die gezeten is op de troon en voor de TOORN VAN HET LAM, WANT DE GROTE DAG VAN HUN TOORN IS GEKOMEN.  EN WIE KAN DAN BESTAAN?

29.
Als Jezus terugkomt (en Hij komt spoedig) is Hij dan jouw Redder of Rechter?

G E B E D.