BOEKEN:

"50 jaar Strijd en Zegen" 50 jarig Jubileum Aad van de Sande ISBN 9789057985058 
€ 13,95

"Geen hopeloos einde maar eindeloze hoop" Lidy van de Sande 
  ISBN 9789057982361 € 12,50

Bestellen in de boekhandel of bij Het Zoelicht in Doorn.Boeken

Hallo Allemaal,

ONDERSTAANDE BOEKEN AL GELEZEN?

We hebben zeer veel positie reacties ontvangen en danken de Heere voor Zijn zegen.

Veel OUDEREN werden getroffen door de " TROUW VAN GOD" 50 jaar lang, tot in de allerkleinste dingen van het leven.

JONGEREN vertelden ons, dat zij HANDVATEN hadden ontvangen voor hun geestelijke en psychische leven.
Weer anderen werden getroffen door wat de Heere doet, ook al heb je maar een talent.


Van Lidy van de Sande verscheen het boek " Geen hopeloos einde maar een eindeloze hoop"
Prijs € 12,50
ISBN 9789057982361

Dit jaar verscheen mijn nieuwe boek "50 jaar Zegen en Strijd" Evangelist Aad van de Sande
Prijs € 13,95
ISBN 9789057985058

Beide boeken zijn in de boekwinkels te bestellen.


Veel zegen bij het lezen!

Psalmen 130

Een lied uit de diepte

Een bedevaartslied.

Uit de diepten roep ik tot U, o HERE.
Here, hoor naar mijn stem;
laten uw oren opmerkende zijn
op mijn luide smekingen.
Als Gij, HERE, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt,
Here, wie zal bestaan?
Maar bij U is vergeving,
opdat Gij gevreesd wordt.
Ik verwacht de HERE,
mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord;
mijn ziel wacht op de Here,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.
Israël hope op de HERE,
want bij de HERE is goedertierenheid,
bij Hem is veel verlossing;
Hij zelf zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

Uit: NBG-vertaling 1951
© 1951 Nederlands Bijbelgenootschap

Vanaf 3 januari 1964 mocht Aad van de Sande (1938) samen met zijn vrouw Coby in dienst van God gaan werken. Als echtpaar reisden zij door heel Nederland om in kerken en kringen het Woord van God te verkondigen. In 1989 kwam daar plotseling een einde aan toen Coby op zevenenveertig jarige leeftijd een hersenbloeding kreeg, waarna nog twaalf hersenbloedingen volgden. Op 1 maart 2002 werd zij door haar Heere en Heiland Thuisgehaald. Ook in die moeilijke jaren is het altijd de wens geweest van Coby dat het werk niet gestopt zou worden, het groeide zelfs uit tot ver over de grenzen. De Heere gebruikte dit lijden ten goede want juist in die periode schreef Aad de Pastorale Cursus, die voor velen in binnen- en buitenland tot grote zegen is geworden. In hun huwelijk werden geen kinderen geboren, maar als echtpaar werden zij wel voor veel kinderen tot een rijke zegen, door hen bekend te maken met de grote Kindervriend, Jezus Christus. Op 1 februari 2003 gaf de Heere aan Aad een nieuwe ‘hulp tegenover hem’ Lidy, om samen met hem de dienst van God te vervolgen. Al in 1999 was Lidy door het bestuur van Stichting Witte Velden gevraagd om het secretariaat op zich te nemen van de Pastorale Cursus, die toen in Nederland grote opgang maakte. De cursus kreeg zelfs internationaal bekendheid en Lidy richtte al snel in haar huis in Bodegraven een kantoor in voor een veeleisende maar ook prachtige bediening. Aad werd door de Heere naar verre landen gedirigeerd om daar de pastorale lessen door te geven. Op dit moment is de cursus in zeventien talen vertaald. De praktische lessen van deze Pastorale Cursus zijn uitgewerkt in vier handboeken en een lesboek en zijn uitgebracht op zowel Cd als Dvd.* Het grote verlangen van Aad en Lidy is dat nog velen in binnen- en buitenland de lessen zullen gaan volgen. Eerst voor de opbouw van hun persoonlijk geestelijk leven, om daarna door de Heere als bruikbare instrumenten voor zijn dienst ingezet te kunnen worden. * De Pastorale Cursus is versc