De kracht van het Gebed


DE KRACHT VAN HET GEBED

Wat verstaat de Bijbel onder gebed? (De discipelen vonden het maar moeilijk)
 • Luk.11:1 Here, leer ons bidden?
 • Joh.17 Vader (8x)
 • Het is gemeenschap hebben met God (eenwording)
 • Het spreekt over een relatie dus niet een religie.
 • Hebree├źn 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toe treden tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen ter gelegenheid.
 • Ook Psalm 24:3-5 is een goed voorbeeld van gebed.
Maar wat is nu de “ kracht “ van het gebed?

 • Zijn dat de woorden die wij uitspreken?
 • Is het ons geloof?
 • Kracht termen? Schreeuwen  – Smeekgebeden?
 • Is het de Heilige Geest in ons gebed?
 • Zijn het Gods beloften?
 • Is het van alles wat?
Het is, denk ik van alles wat!

 • Onze woorden. Doelgericht, dingen, mensen e.d. bij name noemen.
 • Is het ons geloof?
 • In Jak. 5:16  “ Een krachtig gebed van een rechtvaardige vermag veel. Hier gaat niet om Gods kracht, maar de kracht die wij er aan verlenen.
 • We zouden kunnen denken aan “ geloofskracht
 • Ik denk aan de vrienden van de verlamde man in Marcus 2. En Jezus zag “hen geloof”
 • Ook Psalm 5:4 NBG Bijbel zegt: Des morgens legt ik het voor u neer en ik zie uit.  St.vert. Ik zal wacht houden.
 • Joh.2 Bruiloft van Kana.
 • Jakobus 1:5,6
 • Matth. 17:20 Mosterdzaadje
Krachtige termen zijn in de Bijbel niet vreemd.

 • Habakuk 1 Hoelang schreeuw ik en Gij hoort niet. Hoelang roep ik geweld, tot U en Gij verlost niet.
 • Vers 3 Waarom, vers 13 en 14 Waarom? HABAKUK 2:2 Toen antwoordde de Here.
 • Lezen we niet in Marcus 10:48 Hij (Bartimeus) riep: Jezus Gij Zone Davids ontferm U mijner.  Omstanders bestrafte hem. Hij moest niet zo schreeuwen maar zwijgen. Maar hij riep zoveel te meer:Gij, Zone Davids, ontfermt U mijner.
Is het de Heilige Geest Die de kracht is van ons gebed?

 • Zacharias 4:6 Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden.
 • Rom. 8:26 En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp, want wij weten niet, wat wij bidden zullen gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen.
 • Rom. 8:27 En Die de harten doorzoekt weet, welke de mening des Geestes zij, dewijl Hij naar God  voor de heilige pleit.
 • 1 Cor.2:11-13 De Heilige Geest weet wat er in God is.
Zijn het Gods beloften?

 • 2 Cor.1:20 Want zovelen beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem JA, en zijn in Hem AMEN, Gode tot heerlijkheid door ons.
 • Het voorbeeld van Nehemia hoofdstuk 1
 • Joh. 14:13 en 14 Zo gij iets begeren zal in Mijn Naam, Ik zal het doen.

Vragen:
Merk jij dat je gebed een werkende kracht heeft?
Is jouw bidden een relatie met God?
Durf jij schriftuurlijk te bidden?
Geloof jij in dat wat je de Here vraagt?
Worden anderen door jouw gebed gezegend?Geen opmerkingen:

Een reactie posten