Een man van Gebed "Nehemia"


NEHEMIA EEN MAN VAN GEBED

We zouden het leven van Nehemia kunnen indelen in vier kenmerken:

  • BELANGSTELLING
  • BEWOGENHEID
  • BIDDEN
  • BEREIDHEID

Ik denk dat deze kenmerken, als het goed is, ook alles met elkaar te maken hebben. Daarom al gaat het over gebed, we kunnen niet om de andere begrippen heen.

Zijn naam betekent VERTROOSTER VAN JEHOVA, deze betekenis is ook het kenmerk geweest in/door zijn leven.
Hij behoorde bij de derde groep die terug kwam uit de 70 jarige Babylonische gevangenschap.

Maar voor die tijd was hij in dienst van de Perzische Koning Artachsasta en woonde en werkte hij in de burcht Susan. Het was een lustoord, een prachtig paleis met schitterende tuinen.

Zijn baan was om de koning de wijn aan te reiken (Neh. 2:1-2) En hij deed zijn werk met blijdschap en was in de tegenwoordigheid van koning ook nog nooit treurig geweest.
Het gevaar van een goede baan en een leven van welvaart is, dat we dan heel vaak zien, dat belangstelling, bewogenheid en gebed, dan afnemen. Maar bij Nehemia was dit zeker niet het geval.

In de maand Kislew (november/december van het 20ste jaar van de koning kreeg hij bezoek van een van zijn broeders Hanani.

Het eerste wat ons opvalt, is zijn BELANGSTELLING: “ ik vroeg hen”

Zijn belangstelling was zo groot, dat, dat het eerste en enige belangrijke was tijdens deze ontmoeting.

Vraag: “BIDT U DAAR WEL EENS VOOR of de Here in u  BELANGSTELLING bewerkt?”

Een dezer dagen ontvingen Lidy en ik een brief met daarin een stencil, waarop een verhaal stond over een ontmoeting tussen satan en zijn demonen.
Alle demonen kregen de opdracht om bij christenen BELANGSTELLING te wekken voor allerlei zaken, zodat zij te moe zouden zijn voor gebed, bijbellezen en voor elkaar als man en vrouw in het huwelijk.

Wanneer echter de vraag van Nehemia, over de broeders in Jeruzalem, wordt beantwoord, dan komt het tweede kenmerk tot openbaring: “Zijn BEWOGENHEID” We lezen: “Zodra ik deze woorden hoorde, zette ik mij neder, weende en bedreef rouw dagen lang”
Ik denk lieve mensen, dat waarachtig gebed, altijd gepaard gaat met bewogenheid.

In Matth. 9:35-40 lezen we over de bewogenheid van de Here Jezus over de scharen. En Hij roept Zijn discipelen op om te bidden voor arbeiders.

Er is een groot verschil tussen: “BEWOGENHEID – VERONTWAARDIGING?”
En hij zette zich neder, weende dagen lang. OOK VASTTE EN BAD IK.

Hier begint de beschrijving van zijn gebed.

WELK GEBED bad Nehemia?

  • Vers 5 ERNSTIG GEBED. Ach Here??!!
  • Vers 6 VOLHARDEND GEBED. Dat ik dag en nacht bid. Vier maanden lang.
  • Vers 6b BELIJDEND GEBED. Ik – wij – ook ik en mijn familie hebben gezondigd.
  • Vers 8 SCHRIFTTUURLIJK GEBED. PLEITEND, UW VOLK! LET OP “ UW “
  • Hoofdstuk 2:4 SCHIETGEBEDJE met open ogen, biddend spreken en sprekend bidden.

1 opmerking:

 1. Dank je wel voor deze mooie mini-study. Ik ben er blij mee om het me wat handvaten geeft om te bidden. Belangstelling en bewogenheid ... daar ga ik aan werken. Het worden heel warme begrippen met dit verhaal van Nehemia op de achtergrond.

  BeantwoordenVerwijderen