Ziekte kan van de Heere komen:
Ex 4:11 Maar de Here zeide tot hem: Wie heeft de mens een mond gegeven, wie maakt stom of doof, ziende of blind, ben Ik het niet, de HERE?

Ex 15:26 Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef, 26 terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

Ex 28:58-59 Indien gij niet naarstig onderhoudt al de woorden der wet, die in dit boek geschreven zijn, en gij niet deze heerlijke, geduchte Naam, de HERE, uw God, vreest, 59 dan zal de HERE u en uw nageslacht ongemeen zwaar tuchtigen met felle, aanhoudende slagen en boze, aanhoudende ziekten.

2 Sam.24:15 Dus bracht de HERE de pest over Israël van de morgen af tot aan de vastgestelde tijd, en er stierven van het volk, van Dan tot Berseba, zeventigduizend man.

Ziekte kan komen van satan
Luk 13:11 En zie, er was een vrouw, die reeds achttien jaren een geest van zwakheid had en verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten
Luk 13:16 Moest deze vrouw, die een dochter van Abraham is, welke de satan, zie, achttien jaar gebonden had, niet losgemaakt worden van deze band op de sabbatdag?

Mat.4:24 En het gerucht van Hem drong door tot in geheel Syrië, en men bracht tot Hem allen, die ernstig ongesteld waren, gekweld door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen en maanzieken en verlamden, en Hij genas hen.

Ziekte kan komen door onze verkeerde levensstijl
Ziekte kan komen door ouderdom

1 opmerking:

 1. Dag Aad,
  meen dat ziekte vooral door een gebroken wereld komt..
  De meesten ziekten en ziek-zijn is geen Bijbeltekst aan te verbinden, toch? We weten en mogen geloven dat God een rechtvaardig God is, die zó veel van ons houdt dat Hij zijn Zoon gaf in plaats van onze dood.

  http://www.holdme-jesus.com/2012/08/strijd-en-striemen.html

  groet en shalom, Hans

  BeantwoordenVerwijderen