Opwekking en Gebed


Hoofdthema: ‘Opwekking begint bij jezelf’

 “Opwekking en gebed”

In de dagen van Joh. de Heer, werden wereldse melodieën van liedjes wel gebruikt door er een andere tekst aan toe te voegen. Neemt maar het lied: “Vol verwachting blijf ik uitzien”Vandaag horen en lezen we sprekende teksten voor de TV en grote reclame borden langs de snelwegen. Die we kunnen toepassen, omdat ze herkenbaar zijn.
Een verzekeringsmaatschappij maakt reclame met de woorden: “wie maar lang genoeg gewoon doet, wordt vanzelf bijzonder” WAT EEN LES VOOR ONS!
ZO MOEST IK DENKEN IN DE VOORBEREIDING AAN DAT BORD DAT, vooral  rond de feestdagen, langs de SNELWEG staat, met de woorden daarop: ‘WIE IS DE BOB? Wanneer je zou vragen aan mensen wat die drie letters nu precies betekenen, dan zullen velen het antwoord schuldig blijven. Natuurlijk weten we wel wat er mee wordt bedoeld. Het gaat er om dat er één persoon is die iedereen weer veilig thuis brengt. Het betekent: B=bestuurder-O=on B=beschonken. Iemand die nuchter is en met beide benen op de grond staat.
Wanneer wij die vraag: Wie is de BOB? aan elkaar zouden stellen, dan betekenen die letters voor ons wat anders, namelijk “BEGINT OPWEKKING BIJ?” JOU/MIJ, zijn we nuchter en staan we met beide benen op de grond, om anderen veilig te kunnen leiden?
Natuurlijk weten de meeste van ons, dat OPWEKKING altijd begint bij de Heere, maar de HEERE zoekt WEL naar INSTRUMENTEN. Anders gezegd NAAR LEVENDE STENEN voor de bouw VAN EEN GEESTELIJK HUIS.
DEZE LEVENDE STENEN ZIJN MENSEN, met “BIJZONDERE ‘KENMERKEN” ZULKE LEVENDE STENEN VINDEN WE IN het boek Nehemia. Het is opvallend in de geschiedenis, dat OPWEKKING vaak is begonnen bij één persoon, zo was het bv ook met NEHEMIA, en later bij vele anderen.
Een belangrijke vraag is zeker: “Wat waren/zijn dan die KENMERKEN?”
a.           Zij hadden een ‘persoonlijke relatie’ met de Heere
b.           Zij waren ‘bewogen’ over de nood in Jeruzalem
c.            Zij toonde ‘belangstelling’
d.           Zij hadden ‘berouw’ over hun eigen zonden, maar ook over de collectieve zonden
e.           Hun berouw dreef hen naar uit naar ‘vasten en bidden’
f.            Nederig gebed – smeekgebed – volhardend gebed – belijdend gebed – Schriftuurlijk gebed
g.           Zijn bidden dreef hem uit tot ‘bereidheid en betrokkenheid’

Het is waar je kunt zeggen Nehemia was de BOB, want de Heere was bij hem begonnen, waardoor de OPWEKKING is ontstaan.
Vandaag zou Nehemia kunnen zeggen, maar het gaat niet alleen om mijn GEBED. Leest U maar in vers 11 ‘Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam’.
Hij heeft een andere betekenis aan het woord BOB gegeven. We moeten BIDDEN OM BIDDERS.Wat zou er gaan gebeuren in onze Gemeente en omgeving wanneer wij SAMEN  eens de BOB ZOUDEN worden, door te gaan BIDDEN OM BIDDERS?
Ik ben er van overtuigd dat de BEREIDHEID EN DE BETROKKENHEID voor de bouw van een geestelijk huis dan véél “GROTER ZAL WORDEN.”
WAT DOET NEHEMIA naast zijn gebed en bereidheid?
a.           Hij vraagt verlof en toestemming aan de koning.
b.           En hij krijgt alles wat hij nodig heeft. WAAROM?
c.            Omdat de goede hand van God over zijn leven is (Neh.2:8 EN HIJ GAAT!
Toen Nehemia aankwam in Jeruzalem en eerst rustte van de vermoeiende reis, DEED HIJ daarna een VOLLEDIG ONDERZOEK NAAR DE GROTE NOOD IN JERUZALEM, en zijn conclusie was, IK KAN DIT NIET ALLEEN. (Neh.2:11-17)
EN HIJ LAAT EEN ‘APPÉL’ UITGAAN (Neh.2:17-18) Toen zeide ik tot hen: Gij ziet de rampspoed, waarin wij verkeren, dat Jeruzalem verwoest is en zijn poorten met vuur verbrand zijn. Komt, laat ons de muur van Jeruzalem herbouwen, zodat wij niet langer een voorwerp van smaad zijn. 18 Toen ik hun meedeelde, dat de hand mijns Gods goed over mij geweest was, eveneens, hoe de koning tot mij gesproken had, zeiden zij: Wij zullen ons tot de herbouw gereedmaken. En met krachtige hand vatten zij het goede werk aan.
"Opwekking, wekt weerstand" (n.a.v. hoofdstuk 4 t/m 6)
"Acht aanvallen van Satan.

 1. Aanval van verachting en bespotting in Nehemia 2:19 en 4:1 3.
            Reactie in Nehemia 2:20:                                        Geloof.

 2. De onverwachte aanval in Nehemia 4:7,8.
     Reactie in Nehemia: 4:9:                   Bidden en waken.

 3. Een aanval van ontmoediging van binnenuit in Nehemia 4:10.
            Reactie in Nehemia 4:14b:                  Vrees niet voor hen.
           Denk a/d grote en geduchte Heer. Strijd voor uw naasten en uw huis.

  4. Een onverwachtse aanval in Nehemia 4:11.
           Reactie in Nehemia 4:12:       Hij had het vertrouwen van velen.                                                                        Uitbreiding van het bewakingsplan.

  5. De tweedracht onder het volk in Nehemia 5:1 5.
                   Reactie in Nehemia 5:6 19: Een weloverwogen reactie.
                                                                    Een grote vergadering.
                                                                    Zeer sterk persoonlijk getuigenis.

   6. De verleiding tot een compromis in Nehemia 6:1 2.
                 Reactie in Nehemia                            Ik ben bezig een groot werk te doen en ik kan niet komen. De uitnodiging was om te komen naar het dal van ONO, maar Nehemia antwoordde: O, NO
Deze verleidelijke aanval wordt 4 keer herhaald, telkens antwoordt Nehemia op dezelfde wijze. Zie hiervoor Nehemia 6:4

   7. De aanval van de open brief in Nehemia 6:5 7.
                 Reactie in Nehemia 6:8:                         Antwoord met ontkenning.

    8. Aanval van een valse profetie in Nehemia 6:10.
                 Reactie in Nehemia 6:11 12:                   Gaat niet in op de uitnodiging.

Gedenk mij, mijn God! (vers 14)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten